Wanneer mag geen massage plaatsvinden?

Een massage kan een weldaad zijn voor het lichaam en kan zelfs gezondheid bevorderend zijn. Er kunnen echter situaties zijn waarbij geen massage kan plaatsvinden of de massage moet worden aangepast.

Wanneer geen massage (contra-indicaties):
  • Tijdens de eerste 3 maanden van een zwangerschap
  • Bij koorts. Koorts is een natuurlijk reactie van het afweersysteem van het lichaam. Omdat de stofwisseling al verhoogd is, wordt de koortsreactie door massage alleen maar erger.
  • Bij griep geldt hetzelfde als bij koorts.
  • Bij kanker, vaataandoeningen of hartaandoeningen mag alleen gemasseerd worden na overleg met arts of specialist
  • Bij besmettelijke huidziekten of ontstekingen van de huid
  • Bij overmatige pijn
  • Bij oververmoeidheid
Gedeeltelijke massage:

Bij bepaalde aandoeningen kan wel gemasseerd worden, maar dan worden de betreffende plaatsen niet meegenomen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld open wonden, spataderen, blessures en dergelijke.

Indien u niet zeker bent of u gemasseerd mag worden, raadpleeg dan vooraf u arts of eventuele fysiotherapeut.

Geef bij het maken van een afspraak voor een massage a.u.b. aan of u een van bovenstaande aandoeningen heeft, maar ook als deze er niet bij staat. Ik ben immers geen medicus en kan geen verantwoording nemen voor eventuele consequenties indien ik niet op de hoogte ben van de situatie.